Inloggen

Organisatie

Het samenwerkingsverband kent drie niveaus: het Bestuurlijk overleg, het algemeen georiënteerde overleg van beleidsadviseurs en de sectorgroepen. Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe deze verschillende niveaus binnen het samenwerkingsverband zijn vormgegeven.

  Bestuurlijk overleg Netwerkgroep Sectorgroepen
Deelnemers Bestuurders Beleidsadviseurs van ondersteunende diensten Opleidingsmanagers, onderwijscoördinatoren
Frequentie Circa 3x per jaar Circa 4x per jaar Varieert
Onderwerpen Strategische onderwerpen,
onderwijspolitieke ontwikkelingen, samenwerking in de regio
Algemene landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen bij de deelnemende instellingen, samenwerking in de sectorgroepen

Ontwikkeling en implementatie keuzedeel Voorbereiding hbo (met sectorale inkleuring), uitwisseling over pedagogisch-didactische onderwerpen, oriëntatie en studiekeuze

In veel gevallen is voor de ontwikkeling van de keuzedelen een aparte ontwikkelgroep (bestaande uit docenten) actief
Output Formaliseren van vormen van samenwerking (regionale convenanten e.d.)
Strategische afstemming
Website leerverder.nl en mbohbo-nhf.nl
Kennisdelen
Coördinatie
Keuzedelen Voorbereiding hbo (met sectorale inkleuring) Kennisdelen

Het Bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door Ineke van der Linden (ROC TOP). De vergaderingen van het Bestuurlijk overleg worden voorbereid door een agendacommissie bestaande uit drie bestuurders.

Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door twee functionarissen, één van de Hogeschool van Amsterdam en één van Hogeschool Inholland. De inzet van beide hogescholen is 0,2 fte elk.

Ontwikkeling keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’

Binnen het Regionaal Netwerk wordt in sectorgroepen gewerkt aan het ontwikkelen van sectoraal ingekleurde keuzedelen gericht op doorstroom naar het hbo. De basis is het (generieke) keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’. In de regel is daarvoor per sectorgroep een ontwikkelgroep opgezet waarin mbo- en hbo-docenten samenwerken.

De meeste sectorgroepen zijn gestart in 2016-2017 met pilots. Bijzonder aandachtspunt is de wijze waarop de examinering kan plaatsvinden.

bannerlv200   
MENU