Inloggen

Netwerkgroep

Netwerkgroep

De Netwerkgroep (overleg beleidsadviseurs deelnemende mbo- en hbo-instellingen) komt per jaar ongeveer viermaal bijeen. De agenda van de Netwerkgroep wordt deels afgestemd op de vergaderingen van het Bestuurlijk overleg enerzijds en die van de sectorale werkgroepen anderzijds. Onderwerpen die aan bod komen, naast de bespreekpunten van het Bestuurlijk overleg, zijn onder andere nieuwe wet- en regelgeving en de gevolgen voor de aansluiting, gezamenlijke communicatie m.b.t. het aanmelden, de studiekeuzechecks op de hogescholen en de wijze waarop mbo-deelnemers zich daar op kunnen voorbereiden. Belangrijk onderwerp van gesprek is hoe in de regio de sectoraal ingekleurde varianten van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ gestalte krijgen.

De contactpersonen zijn Saskia Lammertsma (Hogeschool van Amsterdam) en Pierre Poell (Inholland).

ga naar het besloten gedeelte

bannerlv200   
MENU