Inloggen

10/10/2019: Keuzedeel Voorbereiding hbo-economie (6e editie)

Op vrijdagmiddag 13 september om 14 uur vond in het Wibauthuis de kick-off plaats van de 6e editie van de uitvoering van het keuzedeel Voorbereiding hbo-economie.

Mbo-studenten kunnen binnen hun opleiding een aantal keuzedelen volgen, te vergelijken met wat op het hbo een minor is. Eén van deze keuzedelen, het keuzedeel Voorbereiding hbo-economie, werd door het hbo samen met het mbo, regionaal ontwikkeld, en wordt in het Amsterdam samen met Inholland Diemen uitgevoerd. In Haarlem en Hoofddorp werkt de HvA bij de uitvoering samen met Inholland Haarlem. Doel van dit keuzedeel is mbo-studenten beter voor te bereiden op studeren op het hbo.

Mbo-studenten komen na de kick-off zeven vrijdagmiddagen naar onze locatie Fraijlemaborg en krijgen daar verschillende modules (o.a. onderzoek, marketing, financiële data-analyse, economie en kunnen daarnaast ook voor een module logistiek of recht kiezen). De modules worden verzorgd door docenten van de clusters Finance & Accounting en Marketing, Sales en Trade, aangevuld met gastdocenten van de opleidingen Logistiek en hbo-Rechten.
Deze modules zijn een oriëntatie op ons hbo-onderwijs, met name op het gebied van onderzoek en projectmatig werken.

In 2016/2017 zijn we begonnen met enkele groepen studenten van ROCvA Zuid-Oost en ROCvA-Amstelveen. Momenteel ontvangen we per semester 8-10 groepen. Dat is rond de 250 mbo-studenten. De helft daarvan start bij de HvA, de andere helft start bij Inholland. Na vier modules wisselen de mbo-studenten van hogeschool.
Op dit moment volgen mbo-studenten van ROCvA-Noord, ROC TOP en het Novacollege Haarlem en Hoofddorp het keuzedeel bij de HvA en Inholland. Het Horizoncollege uit Purmerend heeft laten weten ook interesse te hebben voor deelname. Het keuzedeel wordt tweemaal per collegejaar uitgevoerd, zowel in het eerste als tweede semester.

De organisatie van dit keuzedeel wordt afgestemd binnen de sectorgroep Economie & Handel, onderdeel van het Regionaal mbo-hbo netwerk Noord-Holland/Flevoland. Binnen dit netwerk stemmen de College van Besturen van alle hogescholen en ROC’s in Noord-Holland en Flevoland het aansluit- beleid tussen mbo en hbo af. De vertegenwoordiger binnen dit netwerk is onze voorzitter van het CvB, Huib de Jong.

Informatie over dit keuzedeel bij de FBE-projectleiders Laura Doornbos (l.j.doornbos@hva.nl) en Kees Post (c.post@hva.nl).

MENU