Inloggen

28/11/2019: afscheid Ronald Wilcke

Op 27-11-2019 heeft Ronald Wilcke (CvB ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland) voor het laatst het Bestuurlijk overleg voorgezeten van het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland. Hij gaat binnenkort met pensioen. Op de foto bedankt Jet de Ranitz (CvB Inholland) Ronald Wilcke voor zijn tienjarig voorzitterschap en zijn grote betrokkenheid bij het netwerk. Ineke van der Linden (ROC TOP) neemt vanaf nu het voorzitterschap over.

MENU