Inloggen

26/03/2020: Servicedocumenten mbo en ho in kader van maatregelen coronavirus

In het kader van de maatregelen die in het mbo en ho zijn genomen vanwege het coronavirus zijn door OCW, in overleg met de onderwijskoepels, twee servicedocumenten opgesteld (als bijlage naar alle leden van het Regionaal netwerk, inclusief bestuurders, gestuurd. Niet ontvangen? Laat het graag even weten aan mbohbo-nhf@hva.nl). In het servicedocument ho is het volgende te lezen:

Voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2020 kan doen. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2020 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.

De hierboven genoemde datum (1 januari 2020) moet overigens 1 januari 2021 zijn.

De Netwerkgroep (het overleg van beleidsadviseurs van het Regionaal netwerk) buigt zich momenteel verder inhoudelijk over deze servicedocumenten.

MENU