Inloggen

24/09/2019 Afscheid Wijnand Kieft

Beste collega’s,

Nu ruim een jaar geleden ben ik begonnen als coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo. Er is veel gebeurd en bereikt in het afgelopen jaar.

We hebben een begin gemaakt met de inventarisatie van alle deelnemersaantallen voor dit keuzedeel in de regio. In totaal hebben ruim 1200 mbo-studenten deelgenomen aan dit keuzedeel. Dit aantal zal naar verwachting dit jaar verder stijgen.

Daarnaast zijn alle scholen meerdere malen benaderd om mee te doen met het keuzedeel, ook in de sectorgroepen. Dit heeft er toe geleid dat alle roc’s contact hebben met de sectorgroepen. Fijn is ook dat het ‘groene’ onderwijs aansluit in het Regionaal Netwerk. Hoe dit gaat ontwikkelen zullen we zien in de loop van dit jaar.

Ik heb bijna alle sectorgroepen kunnen bezoeken. Daarbij heb ik ervaren dat er met enthousiasme en betrokkenheid aan de aansluiting wordt gewerkt. De deelnemers in de sectorgroepen zijn creatief in het oplossen van de problemen en pakken uitdagingen voortvarend op. Geregeld heb ik daarbij kunnen assisteren.

Blij ben ik ook dat in Almere het afgelopen jaar voortvarend is gewerkt aan de doorstroom. Ik hoop dat deze ervaringen ook gedeeld gaan worden in de andere sectoren.

Fijn is dat de sectorgroepen veel punten uit het onderzoeksverslag van Louise Elffers e.a. herkennen en aandachtspunten oppakken. Hiermee is tegelijkertijd ook de doorontwikkeling van het keuzedeel per sector een feit.

Ook het examen is geëvalueerd en op kleine punten herzien. Binnen de sector Economie is geëxperimenteerd met een externe examenaanbieder, waarbij de examenlast minder zwaar is. We wachten de evaluatie af.

Ander aandachtspunt is het vullen en up-to-date houden van onze website. Nog niet alle sectorgroepen doen dit geregeld. Informatie kan naar Luc Janssens gestuurd worden (mbohbo-nhf@hva.nl). Luc is het afgelopen studiejaar begonnen met o.a. de website van het Regionaal Netwerk te stroomlijnen.

Volgens mij een goed jaar dus. Daarom zeg ik ook met weemoed ‘vaarwel’……

Ik heb een andere baan aangeboden gekregen. Weliswaar voor vier dagen per week, maar buiten de regio. Ik ga werken als docent bij Hogeschool Windesheim in Zwolle, binnen de opleiding Pedagogiek en Management Kind en Educatie. Door de afstand, ik woon in Friesland, is dit niet te combineren.
Mijn vertrek is vrij plotseling en daarom ben ik blij dat er per 1 oktober een goede opvolger is gevonden die meedraait in onze wereld. Haar naam is Saskia Lammertsma en ze werkt op de HvA. Ze zal zich zelf voorstellen. In vol vertrouwen geef ik het stokje door.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de fijne, persoonlijke, samenwerking en hoop dat deze unieke samenwerking tussen alle mbo’s en hogescholen mag floreren ten gunste van de mbo’er die wil doorstuderen in het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is hier een goed middel toe.

Met hartelijke groet,
Wijnand Kieft

MENU