Inloggen

15/11/18 Resultaten onderzoek naar regionaal keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd

Recent heeft het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HvA een eindrapport met de eerste ervaringen en opbrengsten van het keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd. Het Lectoraat heeft in opdracht van de bestuurders van het netwerk onder meer onderzocht welke invulling aan het keuzedeel wordt gegeven, hoe de samenwerking tussen mbo en hbo in het keuzedeel vorm krijgt en in hoeverre het keuzedeel volgens de deelnemers heeft bijgedragen aan hun beeld van het hbo en wat het hbo van hen verwacht. Er is nog veel werk aan de winkel, maar “we staan aan de wieg van iets moois”.

Het rapport heeft betrekking op het keuzedeel Voorbereiding hbo zoals dat binnen het Regionaal Netwerk wordt uitgevoerd. Niettemin kan het rapport ook relevant zijn voor partijen buiten dit netwerk. Het is daarom vrij te downloaden via de website van het lectoraat.

MENU