Inloggen

Actueel

24/09/2019: Nieuwe coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo

Mijn naam is Saskia Lammertsma, ik werk vanaf 2001 bij de Hogeschool van Amsterdam. Het aansluitingsvraagstuk mbo-hbo heeft al jaren mijn warme belangstelling. Vanaf september 2018 ben ik bezig met de implementatie van het keuzedeel Voorbereiding hbo binnen de HvA. In deze rol werk ik heel nauw samen met Wijnand en Ilona Bonnema en is mijn kennis, rondom de successen en problemen, al behoorlijk geactualiseerd. Ik vind het een leuke en spannende uitdaging om het coördinatorschap keuzedeel Voorbereiding hbo over te nemen van Wijnand. Ik wens hem veel geluk en succes in zijn nieuwe baan bij Hogeschool Windesheim.

Ik ga proberen zo snel mogelijk contact op te nemen met de voorzitters van de sectorgroep om kennis te maken en te onderzoeken wat ik voor hen kan betekenen én waar mogelijkheden tot samenwerken liggen. En als het even kan word ik graag uitgenodigd om een sectorgroep bijeenkomst bij te wonen. Dus tot ziens!

Met hartelijke groet,
Saskia Lammertsma

Coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo
Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland
www.mbohbo-nhf.nl
T: 0621156105
E: s.lammertsma@hva.nl

24/09/2019 Afscheid Wijnand Kieft

Beste collega’s,

Nu ruim een jaar geleden ben ik begonnen als coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo. Er is veel gebeurd en bereikt in het afgelopen jaar.

We hebben een begin gemaakt met de inventarisatie van alle deelnemersaantallen voor dit keuzedeel in de regio. In totaal hebben ruim 1200 mbo-studenten deelgenomen aan dit keuzedeel. Dit aantal zal naar verwachting dit jaar verder stijgen.

Daarnaast zijn alle scholen meerdere malen benaderd om mee te doen met het keuzedeel, ook in de sectorgroepen. Dit heeft er toe geleid dat alle roc’s contact hebben met de sectorgroepen. Fijn is ook dat het ‘groene’ onderwijs aansluit in het Regionaal Netwerk. Hoe dit gaat ontwikkelen zullen we zien in de loop van dit jaar.

Ik heb bijna alle sectorgroepen kunnen bezoeken. Daarbij heb ik ervaren dat er met enthousiasme en betrokkenheid aan de aansluiting wordt gewerkt. De deelnemers in de sectorgroepen zijn creatief in het oplossen van de problemen en pakken uitdagingen voortvarend op. Geregeld heb ik daarbij kunnen assisteren.

Blij ben ik ook dat in Almere het afgelopen jaar voortvarend is gewerkt aan de doorstroom. Ik hoop dat deze ervaringen ook gedeeld gaan worden in de andere sectoren.

Fijn is dat de sectorgroepen veel punten uit het onderzoeksverslag van Louise Elffers e.a. herkennen en aandachtspunten oppakken. Hiermee is tegelijkertijd ook de doorontwikkeling van het keuzedeel per sector een feit.

Ook het examen is geëvalueerd en op kleine punten herzien. Binnen de sector Economie is geëxperimenteerd met een externe examenaanbieder, waarbij de examenlast minder zwaar is. We wachten de evaluatie af.

Ander aandachtspunt is het vullen en up-to-date houden van onze website. Nog niet alle sectorgroepen doen dit geregeld. Informatie kan naar Luc Janssens gestuurd worden (mbohbo-nhf@hva.nl). Luc is het afgelopen studiejaar begonnen met o.a. de website van het Regionaal Netwerk te stroomlijnen.

Volgens mij een goed jaar dus. Daarom zeg ik ook met weemoed ‘vaarwel’……

Ik heb een andere baan aangeboden gekregen. Weliswaar voor vier dagen per week, maar buiten de regio. Ik ga werken als docent bij Hogeschool Windesheim in Zwolle, binnen de opleiding Pedagogiek en Management Kind en Educatie. Door de afstand, ik woon in Friesland, is dit niet te combineren.
Mijn vertrek is vrij plotseling en daarom ben ik blij dat er per 1 oktober een goede opvolger is gevonden die meedraait in onze wereld. Haar naam is Saskia Lammertsma en ze werkt op de HvA. Ze zal zich zelf voorstellen. In vol vertrouwen geef ik het stokje door.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de fijne, persoonlijke, samenwerking en hoop dat deze unieke samenwerking tussen alle mbo’s en hogescholen mag floreren ten gunste van de mbo’er die wil doorstuderen in het hbo. Het keuzedeel Voorbereiding hbo is hier een goed middel toe.

Met hartelijke groet,
Wijnand Kieft

15/11/18 Resultaten onderzoek naar regionaal keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd

Recent heeft het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HvA een eindrapport met de eerste ervaringen en opbrengsten van het keuzedeel Voorbereiding hbo gepubliceerd. Het Lectoraat heeft in opdracht van de bestuurders van het netwerk onder meer onderzocht welke invulling aan het keuzedeel wordt gegeven, hoe de samenwerking tussen mbo en hbo in het keuzedeel vorm krijgt en in hoeverre het keuzedeel volgens de deelnemers heeft bijgedragen aan hun beeld van het hbo en wat het hbo van hen verwacht. Er is nog veel werk aan de winkel, maar “we staan aan de wieg van iets moois”.

Het rapport heeft betrekking op het keuzedeel Voorbereiding hbo zoals dat binnen het Regionaal Netwerk wordt uitgevoerd. Niettemin kan het rapport ook relevant zijn voor partijen buiten dit netwerk. Het is daarom vrij te downloaden via de website van het lectoraat.

1/9/18 Nieuwe coördinator Keuzedeel hbo

De coördinator stelt zichzelf voor:

Mijn naam is Wijnand Kieft. Vanaf dit schooljaar neem ik het coördinatorschap Keuzedeel hbo over van Ilona Bonnema.
Ik doe al enige jaren mee in de sectorgroep Economie en Handel en ook binnen de sector Zorg en Welzijn heb ik meegedraaid, evenals in het pabo-traject. Dit alles onder de vlag van ROC TOP. Nu is ROC TOP in Almere overgenomen door ROC van Flevoland en ben ik werkzaam bij MBO College Poort in Almere Poort.

Binnen de sector Economie en Handel heb ik leiding mogen geven aan collega’s van mbo en hbo om het keuzedeel uit te werken voor de opleidingen binnen deze sector. Dat draait nu enkele jaren en wordt steeds beter. Daarbij hebben we als motto:

“Als je samen gaat werken voor de leerling kom je er altijd uit.”

Mijn droom is dat op termijn alle mbo-studenten die dat willen een goed keuzedeel kunnen doen en dat de zes roc’s en drie hbo-instellingen gezamenlijk per sector dit kunnen bieden.

9/4/18 Een terugblik op de conferentie

We kunnen terugkijken op een geslaagde conferentie van het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland. Er waren ruim 100 deelnemers.

Onder leiding van de enthousiaste dagvoorzitter Jet de Ranitz, voorzitter van het CvB van Inholland, hebben we geluisterd naar Louise Elffers, HvA-lector Beroepsonderwijs die voorlopige bevindingen presenteerde van haar onderzoek naar de verwachtingen van aankomende hbo-studenten over het hbo, die deze zomer zullen worden gepubliceerd. De workshops gingen in op actuele thema’s met betrekking tot de doorstroom en in het panel spraken mbo- en hbo bestuurders en vertegenwoordigers uit het werkveld over hoe het onderwijs georganiseerd zou moeten zijn om aan de eisen van de dynamiek in het werkveld te kunnen voldoen.

Stand-up comedian Bart Kiers heeft de dag afgesloten met een prachtige impressie van de dag op piano en tekenares Vanessa Duterloo heeft een beeldverslag gemaakt, welke bovenaan deze pagina staat.

Verder zijn er filmpjes vertoond: Kijk hier voor een impressie van de kick-off van het keuzedeel Voorbereiding hbo van de sector Handel en Econome en hier van de sector Zorg en Welzijn, zoals dat binnen het regionaal netwerk mbo-hbo nhf door mbo- en hbo-docenten samen is ontwikkeld en wordt uitgevoerd.

Hieronder vind je een korte terugblik per workshop en eventueel extra materiaal:
1. Doorlopende loopbaanbegeleiding mbo-hbo door Anouskha Chinnoe, Pier Zijlstra (ROCvA), Lino Boekelman, Casper Riekwel (HvA)
2. Taal in de doorstroom mbo-hbo door Bas van Eerd (HvA)
3. Wat de associate degree kan betekenen voor de doorstroom van mbo naar hbo door Maarten Derksen (OCW)
4. Ambities voor een krachtig netwerk Beroepsonderwijs Noord-Holland/Flevoland door Peter van der Blom (Mediacollege Amsterdam).
5. Van tool naar doel: blended learning in de doorstroom mbo-hbo door Carla Stiekema (HvA) en Mark Jacobs (Inholland)
6. Op het spoor van onderzoek en onderzoekende houding in het hbo-mbo door Laurence Alpay en Ybranda Koster (Inholland)

20/3/18 Conferentie: Dynamiek in de Doorstroom

Het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland (www.mbohbo-nhf.nl) organiseert dinsdag 20 maart 2018 de conferentie Dynamiek in de doorstroom. De conferentie is bedoeld voor medewerkers van alle aangesloten instellingen die zich bezighouden met de doorstroom mbo-hbo of hiervoor belangstelling hebben. Key note spreker is Louise Elffers. De workshops gaan over relevante thema’s voor de doorstroom mbo-hbo, zoals taal, blended learning, Associate degree, doorlopende loopbaanbegeleiding. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie van bestuurders van het Regionaal netwerk en vertegenwoordigers van het werkveld over de doorstroom mbo-hbo in een dynamische arbeidsmarkt.

11/4/17 Themabijeenkomst Voorbereiding hbo

De themamiddag op 11 april jl. – georganiseerd door het Regionaal Netwerk mbo-hbo – ging over het regionale keuzedeel Voorbereiding hbo en werd georganiseerd in het Bouwlab van het MBO College Noord in Amsterdam. De belangstelling was groot: er waren zelfs meer mensen dan zich hadden aangemeld, in totaal zo’n 80, onder wie ook veel hbo-collega’s. Studenten mbo en hbo vertelden over hun plannen en ervaringen, de verschillende sectorgroepen presenteerden aan tafels hun invulling van het keuzedeel Voorbereiding hbo. In de terugkoppeling van de tafelgesprekken was de boodschap aan de bestuurders duidelijk: faciliteer de samenwerking en uitvoering van het keuzedeel door mbo en hbo docenten!

 

MENU