Inloggen

Actueel

9/4/18 Een terugblik op de conferentie

We kunnen terugkijken op een geslaagde conferentie van het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland. Er waren ruim 100 deelnemers.

Onder leiding van de enthousiaste dagvoorzitter Jet de Ranitz, voorzitter van het CvB van Inholland, hebben we geluisterd naar Louise Elffers, HvA-lector Beroepsonderwijs die voorlopige bevindingen presenteerde van haar onderzoek naar de verwachtingen van aankomende hbo-studenten over het hbo, die deze zomer zullen worden gepubliceerd. De workshops gingen in op actuele thema’s met betrekking tot de doorstroom en in het panel spraken mbo- en hbo bestuurders en vertegenwoordigers uit het werkveld over hoe het onderwijs georganiseerd zou moeten zijn om aan de eisen van de dynamiek in het werkveld te kunnen voldoen.

Stand-up comedian Bart Kiers heeft de dag afgesloten met een prachtige impressie van de dag op piano en tekenares Vanessa Duterloo heeft een beeldverslag gemaakt, welke bovenaan deze pagina staat.

Verder zijn er filmpjes vertoond: Kijk hier voor een impressie van de kick-off van het keuzedeel Voorbereiding hbo van de sector Handel en Econome en hier van de sector Zorg en Welzijn, zoals dat binnen het regionaal netwerk mbo-hbo nhf door mbo- en hbo-docenten samen is ontwikkeld en wordt uitgevoerd.

Hieronder vind je een korte terugblik per workshop en eventueel extra materiaal:
1. Doorlopende loopbaanbegeleiding mbo-hbo door Anouskha Chinnoe, Pier Zijlstra (ROCvA), Lino Boekelman, Casper Riekwel (HvA)
2. Taal in de doorstroom mbo-hbo door Bas van Eerd (HvA)
3. Wat de associate degree kan betekenen voor de doorstroom van mbo naar hbo door Maarten Derksen (OCW)
4. Ambities voor een krachtig netwerk Beroepsonderwijs Noord-Holland/Flevoland door Peter van der Blom (Mediacollege Amsterdam).
5. Van tool naar doel: blended learning in de doorstroom mbo-hbo door Carla Stiekema (HvA) en Mark Jacobs (Inholland)
6. Op het spoor van onderzoek en onderzoekende houding in het hbo-mbo door Laurence Alpay en Ybranda Koster (Inholland)

20/3/18 Conferentie: Dynamiek in de Doorstroom

Het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland (www.mbohbo-nhf.nl) organiseert dinsdag 20 maart 2018 de conferentie Dynamiek in de doorstroom. De conferentie is bedoeld voor medewerkers van alle aangesloten instellingen die zich bezighouden met de doorstroom mbo-hbo of hiervoor belangstelling hebben. Key note spreker is Louise Elffers. De workshops gaan over relevante thema’s voor de doorstroom mbo-hbo, zoals taal, blended learning, Associate degree, doorlopende loopbaanbegeleiding. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie van bestuurders van het Regionaal netwerk en vertegenwoordigers van het werkveld over de doorstroom mbo-hbo in een dynamische arbeidsmarkt.

1/9/17 Onderzoek naar Regionaal keuzedeel Voorbereiding hbo Noord-Holland – Flevoland

Binnen het Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland – Flevoland wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van het keuzedeel Voorbereiding hbo met een sectorale invulling. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen de eerste studenten de keuzedelen gaan volgen als formeel onderdeel van het curriculum. In schooljaar 2018-2019 loopt de ontwikkelfase af en gaan de keuzedelen meetellen voor de zak-/slaag-regeling. Het is de wens van het Regionaal Netwerk om de ontwikkeling van de keuzedelen te evalueren in termen van proces en opbrengsten. Aan de hand van zo’n evaluatie kunnen de keuzedelen zowel in vorm en inhoud als in uitvoering aangescherpt worden, zodat ze vanaf 2018-2019 in optimale vorm kunnen worden aangeboden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het HvA-Lectoraat Beroepsonderwijs en heeft tot doel informatie op te leveren aan de hand waarvan processen en opbrengsten van de keuzedelen kunnen worden verbeterd. Er wordt een procesevaluatie onder uitvoerders en een opbrengstenevaluatie onder afnemers van de keuzedelen uitgezet. De bevindingen worden besproken vanuit de vraag welke succes- en risicofactoren we kunnen identificeren en wat we daarvan kunnen leren voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de keuzedelen in aanloop naar 2018-2019.

11/4/17 Themabijeenkomst Voorbereiding hbo

De themamiddag op 11 april jl. – georganiseerd door het Regionaal Netwerk mbo-hbo – ging over het regionale keuzedeel Voorbereiding hbo en werd georganiseerd in het Bouwlab van het MBO College Noord in Amsterdam. De belangstelling was groot: er waren zelfs meer mensen dan zich hadden aangemeld, in totaal zo’n 80, onder wie ook veel hbo-collega’s. Studenten mbo en hbo vertelden over hun plannen en ervaringen, de verschillende sectorgroepen presenteerden aan tafels hun invulling van het keuzedeel Voorbereiding hbo. In de terugkoppeling van de tafelgesprekken was de boodschap aan de bestuurders duidelijk: faciliteer de samenwerking en uitvoering van het keuzedeel door mbo en hbo docenten!

 

MENU